Rıhtsız U Dönüşlü Merdiven

Basamak yüksekliğidir. Yapı tipine göre rıht yükseklikleri:

-Bahçe ve dış girişlerde ………………………………… 14-16 cm.
-Okul, tiyatro, hastane, v.b. ……………………………. 16-17 cm.
-Konut ve apartmanlarda ……………………………….. 17-18 cm.
-Çatı arası, bodrum, v.b. ………………………………… 20-25 cm.

arasında seçilebilir. Bir katın ya da merdivenin yüksekliğine göre rıht sayısını bulmak için kat yüksekliği rıht yüksekliğine bölünür.